สกรูยึดหลังคาคอนกรีตดูร่าวัน

ขนาดสกรูยึดหลังคาคอนกรีตดูร่าวัน

รายการ ขนาด (ซม.) น้ำหนัก (กก.) ชิ้น / จุด
สกรูยึดหลังคาคอนกรีตดูร่าวันปลายสว่าน 0.92 0.00
สกรูยึดหลังคาคอนกรีตดูร่าวันปลายสว่าน 1.5" 0.74 0.00
สกรูยึดหลังคาคอนกรีตดูร่าวันปลายสว่าน 2.5" 1.15 0.00
สกรูยึดหลังคาคอนกรีตดูร่าวันปลายสว่าน 4" 0.60 0.00
สกรูยึดหลังคาคอนกรีตดูร่าวันปลายแหลม 2.25" 1.04 0.00

คุณสมบัติสกรูยึดหลังคาคอนกรีตดูร่าวัน

สกรูสำหรับยึดหลังคาคอนกรีต

มีทั้งปลายแหลมและปลายสว่าน

คม ยิงเข้าผิววัสดุได้ง่าย

ดาวน์โหลดแคตตาลอค และคู่มือติดตั้ง

ช่องทางจัดจำหน่าย

* หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่มีจำหน่ายหน้าสาขาอีกครั้ง

ผลิตภัณฑ์

รอบรู้เรื่องบ้าน