ไม้เชิงชายดูร่าวัน

แข็งแกร่ง ทนทาน ทุกสภาพอากาศ ใช้สำหรับติดตั้งตกแต่งชายคา ปิดโครงสร้างหลังคาเพื่อความเรียบร้อยสวยงาม ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์ (ไม้สังเคราะห์) ซึ่งมีส่วนผสมมาจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซิลิก้าบริสุทธิ์ และ เส้นใยเซลลูโลส ผ่านกระบวนการอบไอน้ำที่อุณหภูมิและแรงดันสูงทำให้แข็งแรง ทนทาน เนื้อเหนียว

ขนาดไม้เชิงชายดูร่าวัน

พื้นที่การใช้งาน

ตร.ม.

รายการ ขนาด (ซม.) น้ำหนัก (กก.) แผ่น/ตร.ม.
จำนวน
ไม้เชิงชายดูร่าวัน 15x300x1.6 9.80 2.22 0
ไม้เชิงชายดูร่าวัน 15x400x1.6 13.10 1.67 0
ไม้เชิงชายดูร่าวัน 20x300x1.6 13.10 1.67 0
ไม้เชิงชายดูร่าวัน 20x400x1.6 17.60 1.25 0

คุณสมบัติไม้เชิงชายดูร่าวัน

ใช้สำหรับติดตั้งตกแต่งชายคา ปิดโครงสร้างหลังคาเพื่อความเรียบร้อยและสวยงาม

ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์ ทนทานทุกสภาพอากาศ

ช่องทางจัดจำหน่าย

* หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่มีจำหน่ายหน้าสาขาอีกครั้ง

ผลิตภัณฑ์

รอบรู้เรื่องบ้าน