สกรูยึดกระเบื้องลอนคู่ดูร่าวัน

ขนาดสกรูยึดกระเบื้องลอนคู่ดูร่าวัน

รายการ ขนาด (ซม.) น้ำหนัก (กก.) ชิ้น / จุด
สกรูยึดกระเบื้องลอนคู่ดูร่าวันปลายสว่าน 0.52 0.00
สกรูยึดกระเบื้องลอนคู่ดูร่าวันปลายสว่าน 88มม. 1.20 0.00
สกรูยึดกระเบื้องลอนคู่ดูร่าวันปลายสว่าน 95มม. 1.25 0.00
สกรูยึดกระเบื้องลอนคู่ปลายแหลม 90 มม. 1.25 0.00

คุณสมบัติสกรูยึดกระเบื้องลอนคู่ดูร่าวัน

สกรูสำหรับยึดหลังคาลอนคู่

มีทั้งปลายแหลมและปลายสว่าน

คม ยิงเข้าผิววัสดุได้ง่าย

ดาวน์โหลดแคตตาลอค และคู่มือติดตั้ง

ช่องทางจัดจำหน่าย

* หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่มีจำหน่ายหน้าสาขาอีกครั้ง

ผลิตภัณฑ์

รอบรู้เรื่องบ้าน