เสารั้วคอนกรีตดูร่าวัน

เสารั้วคอนกรีตอัดแรง เหมาะสำหรับงานรั้วกั้นในสวน ใช้คู่กับลวดหนาม และ กิ๊บลวดหนามขนาด 4นิ้ว มีเหล็กภายใน 2 เส้น สามารถรับแรงดึงภายในคอนกรีตได้ดี เพื่อให้เสาสามารถรับแรงได้มากกว่าเสาอื่นๆทั้วไป โดยมีกำลังอัดไม่น้อยกว่า 320 kg/cm2

ขนาดเสารั้วคอนกรีตดูร่าวัน

รายการ น้ำหนัก (กก.)
เสารั้วคอนกรีตอัดแรงดูร่าวัน 27.00
เสารั้วคอนกรีตอัดแรงดูร่าวัน 32.00
เสารั้วคอนกรีตอัดแรงดูร่าวัน 34.00

คุณสมบัติเสารั้วคอนกรีตดูร่าวัน

เหมาะสำหรับงานรั้วกั้นในสวน

ใช้คู่กับลวดหนาม และกิ๊บลวดหนาม4นิ้ว

ดาวน์โหลดแคตตาลอค และคู่มือติดตั้ง

ช่องทางจัดจำหน่าย

* หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่มีจำหน่ายหน้าสาขาอีกครั้ง

ผลิตภัณฑ์

รอบรู้เรื่องบ้าน