ดูร่าวันยิปซั่มบอร์ด

ทนทาน งานไว ไม่แอ่นตัว ด้วยความหนา 9 มม. ผลิตจากยิปซัมแท้ ไม่ลามไฟ ใช้สำหรับติดตั้งงานฝ้าเพดานแบบฉาบเรียบ สามารถฉาบปิดรอยต่อให้เรียบเนียนได้ง่าย เนื่องจากบริเวณขอบแผ่นยิิปซัมจะมีลักษณะเป็นมุมลาดลง เมื่อนำสองแผ่นมาต่อกัน บริเวณรอยต่อจะเป็นร่องรูปตัว V ซึ่งจะช่วยให้การฉาบรอยต่อเรียบเนียนเสมอผิวแผ่น

ขนาดดูร่าวันยิปซั่มบอร์ด

พื้นที่การใช้งาน

ตร.ม.

รายการ ขนาด (ซม.) น้ำหนัก (กก.) แผ่น/ตร.ม.
จำนวน
ยิปซั่มดูร่าวันขอบลาด รุ่นทนชื้น 120x240x0.9 16.70 0.35 0
ยิปซั่มดูร่าวันขอบลาด รุ่นทนร้อน 120x240x0.9 15.50 0.35 0
ยิปซั่มดูร่าวันขอบลาด รุ่นมาตรฐาน 120x240x0.9 15.50 0.35 0

คุณสมบัติดูร่าวันยิปซั่มบอร์ด

ใช้สำหรับติดตั้งงานฝ้าเพดานภายในแบบฉาบเรียบ

เนื้อยิปซั่มแท้ ไม่ดูดซับความร้อน ไม่ลามไฟ

ขอบแผ่นมีลักษณะเป็นมุมลาดลง ฉาบปิดรอยต่อได้ง่าย เรียบเนียนเสมอผิวแผ่น

ใช้กับการาตกแต่งฝ้าได้หลายรูปแบบ เช่น ฝ้าหลุม ซ่อนไฟ ฝ้าเล่นระดับ

ดาวน์โหลดแคตตาลอค และคู่มือติดตั้ง

ช่องทางจัดจำหน่าย

* หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่มีจำหน่ายหน้าสาขาอีกครั้ง

ผลิตภัณฑ์

รอบรู้เรื่องบ้าน