ฝุ่นใยหิน !! ภัยใกล้ตัวที่น่ากลัวพอๆ กับ PM2.5

แชร์

FACEBOOK TWITTER LINE

1

ฝุ่นใยหิน !! ภัยใกล้ตัวที่น่ากลัวพอๆ กับ PM2.5

รู้หรือไม่ ?! วัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่ มีส่วนประกอบของใยหิน ที่ส่งผลต่อสุขภาพของเราในระยะยาว แถมจะก่อให้เกิดฝุ่นใยหิน ที่มีอนุภาคที่เล็กกว่า PM2.5 อีก !!!

พอสูดดมเข้าไป จะมีผลต่อระบบทางเดินหายใจและปอด ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ที่เรียกว่า “โรคเหตุใยหิน”

2

โรคเหตุใยหิน แปลตรงๆก็คือ โรคที่เกิดจากใยหิน ซึ่งอาจเกิดได้หลายโรค เช่น มะเร็งเยื่อหุ้มปอด, มะเร็งเยื่อบุช่องท้อง, มะเร็งเยื่อหุ้มหัวใจ, พังผืดในปอดจากใยหิน, โรคปอดแอสเบสโตสิส และโรคทางเดินหายใจ ซึ่งได้รับการยืนยันจากองค์การอนามัยโลกและองค์การนานาชาติแล้วว่า สามารถทำให้เกิดโรคมะเร็งตามมาได้จริง เพราะฝุ่นใยหินที่เราสูดเข้าไป จะเกาะอยู่ในร่างกายเราไปเรื่อยๆ เพราะร่างกายเราทำลายมันไม่ได้ 100%

กลุ่มเสี่ยงที่สามารถเป็นโรคนี้ได้ เช่น อาชีพงานก่อสร้าง, งานผลิตกระเบื้องมุงหลังคา หรือเกิดได้จากการคุมงานก่อสร้างบ้านของตนเองด้วย นอกจากจะมีผลตั้งแต่กระบวนการสร้างบ้านแล้ว ไม่ว่าบ้านของเราจะสร้างเสร็จไปกี่ปี แร่ใยหินก็สามารถฟุ้งกระจายได้อีกครั้งเมื่อเกิดการปรับปรุง รื้อถอน และจะปะปนอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้มากกว่า 10 ปี ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม จนกระทบต่อสุขภาพ

การเลือกซื้อวัสดุในการสร้างบ้านจึงเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันได้ทั้งตนเองและผู้อื่น แม้ว่าวัสดุก่อสร้างแบบไม่มีใยหินมีราคาสูงกว่า แต่หากเราต้องอยู่กับสารตกค้างไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน อาจจะเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวมากกว่าก็ได้

3

หลายคนยังกลัวว่าถ้าวัสดุก่อสร้างที่ไม่มีใยหินจะไม่แข็งแรง จะบอกว่า... แร่ใยหินเป็นเพียงแค่วัสดุที่มีต้นทุนถูกกว่าสินค้าที่ทำจากไฟเบอร์ซีเมนต์ ถ้าเป็นงานหลังคาลอนคู่ ไม่ว่าจะผลิตด้วยใยหินหรือไฟเบอร์ซีเมนต์ ก็รับแรงกระแทกได้ระดับนึงเช่นกัน หากไม่มีวัตถุกระทบรุนแรง ก็สามารถใช้งานได้จนรุ่นลูกรุ่นหลานแน่นอน

อ่านข้อมูลเรื่องโรคเหตุใยหินเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://bit.ly/2vFddb2

4

ผลิตภัณฑ์

รอบรู้เรื่องบ้าน