สีโป๊วหัวสกรูดูร่าวัน

สีน้ำอะคลิลิคแท้ 100% ใช้เทคโนโลยีจากเยอรมัน ปริมาณ 1 กิโลกรัม สำหรับตกแต่งซ่อมแซม หัวสกรู รอยต่อ ตำหนิของไม้ดูร่าวัน หรือไม้สังเคราะห์ทุกชนิด ทนทานต่อความเป็นกรด ด่าง เชื้อรา ความชื้น ความร้อน

ขนาดสีโป๊วหัวสกรูดูร่าวัน

พื้นที่การใช้งาน

ม.

รายการ ขนาด (ซม.) น้ำหนัก (กก.) กระป๋อง / ม.
จำนวน
สีโป๊วหัวสกรูไม้สังเคราะห์ดูร่าวัน 1 1.00 0.00 0

คุณสมบัติสีโป๊วหัวสกรูดูร่าวัน

สีน้ำอะคลิลิคแท้ 100%

ปริมาณ 1 กิโลกรัม

สำหรับตกแต่งซ่อมแซม หัวสกรู

ดาวน์โหลดแคตตาลอค และคู่มือติดตั้ง

ช่องทางจัดจำหน่าย

* หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่มีจำหน่ายหน้าสาขาอีกครั้ง

ผลิตภัณฑ์

รอบรู้เรื่องบ้าน